Търси
Снадка

Снадка

Свързва два улука във фиксирана и херметична възка. Вграденото гумено уплатнение предотвратява надраскване на улука.© 2017 - 2024 Всички права запазени