Търси
Казанче

Казанче

Свързва мрежата на улуците, която събира вода от нивото на покрива с мрежата на водосточната тръба, която я отвежда към земята.© 2017 - 2024 Всички права запазени