Търси
Воалит

Воалит

Висококачествени пластомерни хидроизолационни мушами ,произведени на база битум модифициран с АПП (Атактен полипропилен) и основа стъклен воал.

Пластомерни хидроизолационни мембрани с основа от стъклоплатно, пропито и покрито с АПП модифициран битум, защитена по двете повърхности с полиетиленово фолио /ВОАЛИТ 90/ или по долната повърхност с полиетиленово фолио, а по горната - с минерална посипка /ВОАЛИТ М90/. Когато има минерална посипка повърхността е покрита с равномерен слой естествени минерални шисти или цветни минерални гранули. В едната страна на мембраната има надлъжна ивица без минерална посипка за застъпване на платната.© 2017 - 2024 Всички права запазени