Търси
Приложения

ПриложенияТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА НА ИЗПОЛЗВАЕМ ПЛОСЪК ПОКРИВ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ( ПОКРИТИЕ С ПЛОЧКИ )

1. Бетонна плоча

2. Изравнителна замазка за наклон ( ~ 1.5 – 2 % )

3.Пароизолация с битумна изолационна мембрана

4. Топлоизолационен слой

5. Първи пласт битумна хидроизола ционна мембрана (дебелина 4 кг./м2)

6. Втори пласт битумна хидроизола ционна мембрана (дебелина 4 кг./м2)

7. Подложен слой пясък

8. Разделителен слой от полиетилен или геотекстил

9. Основа подходяща за полагане на плочки

10. Под с теракота, гранитогрес и други

ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА НА ИЗПОЛЗВАЕМ ПЛОСЪК ПОКРИВ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ( ПОКРИТИЕ С БЕТОН )

1. Бетонна плоча

2. Изравнителна замазка за наклон ( ~ 1.5 – 2 % )

3. Пароизолация с битумна изолационна мембрана

4. Топлоизолационен слой

5. Първи пласт битумна хидроизолационна мембрана (дебелина 4 кг./м2)

6. Втори пласт битумна хидроизолационна мембрана (дебелина 4 кг./м2)

7. Подложен слой пясък

8. Разделителен слой от полиетилен или геотекстил

9. Под от армирана бетонна замазка.

ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА НА ИЗПОЛЗВАЕМ ПЛОСЪК ПОКРИВ БЕЗ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ( ПОКРИТИЕ С ПЛОЧКИ)

1. Бетонна плоча

2. Изравнителна замазка за наклон ( ~ 1.5 – 2 % )

3. Битумен грунд

4. Първи пласт битумна хидроизолационна мембрана (дебелина 4 кг./м)

5. Втори пласт битумна хидроизолационна мембрана (дебелина 4 кг./м2)

6. Подложен слой пясък

7. Разделителен слой от полиетилен или геотекстил

8. Основа подходяща за полагане на плочки

9. Под с теракота, гранитогрес и други

ИЗПОЛЗВАЕМ ПЛОСЪК ПОКРИВ БЕЗ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ( ПОКРИТИЕ С БЕТОН )

1. Бетонна плоча

2. Изравнителна замазка за наклон ( ~ 1.5 – 2 % )

3. Битумен грунд

4. Първи пласт битумна хидроизолационна мембрана (дебелина 4 кг./м2)

5. Втори пласт битумна хидроизолационна мембрана (дебелина 4 кг./м2)

6. Подложен слой пясък

7. Разделителен слой от полиетилен или геотекстил

8. Под от армирана бетонна замазка.

© 2017 - 2024 Всички права запазени