Търси
Полизол

Полизол

СЪДЪРЖАНИЕ  / ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хидроизолационна мушама Полизол , сива ПОСИПКА
Висококачествени пластомерни хидроизолационни мушами, произведени на база битум модифициран с АПП (Атактен полипропилен) и с основа нетъкан полиестерен текстил.

Хидроизолационната мушама Полизол е защитена от двете страни с полиетиленово фолио (ПОЛИЗОЛ П) или от едната страна с полиетиленово фолио, а от другата страна с минерална посипка (ПОЛИЗОЛ ПМ). Когато има минерална посипка, горната повърхност е покрита с равномерен слой естествени или цветни минерални шисти. В едната страна на мушамата има 8 см надлъжна ивица без минерална посипка за застъпване на платната.

Хидроизолационните материали ПОЛИЗОЛ П/ПМ се характеризират с повишена устойчивост при високи температури. Основата - нетъкан полиестерен текстил придава висока устойчивост на механични деформации, повишена способност за разтегляне и стабилност на размерите на мушамата.

Изборът на най-подходяща комбинация от горна повърхност и дебелина на мушамата предлага разнообразие от решения за надеждна хидроизолация на всяка част от строителния обект© 2017 - 2024 Всички права запазени