Търси
ПЕРФОРИРАН ВОАЛИТ

ПЕРФОРИРАН ВОАЛИТ

Перфорирана пластомерна битумна мушама. Осигурява пародренаж на хидроизолационната система. Използва се, за да осигури залепването на хидроизолационната мембрана точково към основата.

Полага се свободно без застъпване и без лепене. Първият слой хидроизолация се залепва газопламъчно върху него, като се осигурява проникването на разтопения битум през отворите на ВОАЛИТ ПЕРФОР. По този начин се получава точково залепване и влагата, достигаща до покривната конструкция се разпределя между точките на залепване и се отвежда в атмосферата чрез отдушници. Така се избягва и възможността за образуване на въздушни мехури© 2017 - 2024 Всички права запазени